קסם גמדי

כבר אלפי שנים שאין קסם בידי גמדי הארץ התיכונה, אך ניצוצות ממנו עדיין מאירים בנשמת כל בן אבן. עם מספיק אימון, אפשר להשיג יכולות מסוימות שכיום יחשבו כמעשי כשפות, אך בימי עבר לא הרשימו גם גמד בן 30.

קסם גמדי

Tales From Wilderland DiceWizard denzo980