Tag: ranger of the north

Results

  • gilrayen

    עד גיל 19 חייה היו פשוטים ונפלאים ממש. היא חיה עם אחיה הגדול, ת'ורונדיר. החל מגיל 16 החלה להצטרף אליו לציד, והוא אפילו לקח אותה למספר מסעות קצרים. באחד המסעות האחים הגיעו לעיר האגם, ושם בפונדק קטן הכירו את ברגיל – איש צעיר שתמיד חיפש לחקור ולחקור. עבר …