ערכים שיש להוסיף

• תרבויות
o אנשי אגם
• מקומות
o הריסות יישובים
o שער-היער
o
• יצורים
o עורבים
o מיוליפים
• חפצים
o פעמון הביצות
• יכולות?
o קסם גמדי
• אנשים
o באלדור
o בלגו
o מלך האלפים

ערכים שיש להוסיף

Tales From Wilderland DiceWizard DiceWizard