Tales From Wilderland

19.10.2015 - ריקאפ

גלגולים גרועים, שלוש דמויות והתחלה של מסע אחד

רגין בן סביור ספינת ברזל (דמותו של דניאל) ו טובולד ארוחת-בוקר-שנייה (דמותו של עומר) נפגשים בשוק עיר האגם, ומתחילים להתמקח על תבלינים. גילראיין (דמותה של אירן) עוברת שם במקרה ומצטרפת לשיחה של השניים. מפה לשם, בשיחת חולין, מספר רגין על שמועה שמסתובבת: שליח מארבור הגיע וסיפר ששני גמדים יצאו ליער מירקווד, לא הגיעו ליעדם ולא חזרו. יותר מזה, בעבור תגמול יפה, גלוין מחפש הרפתקנים שיצאו למסע חיפוש אחר השניים.
רגין רוצה לצאת למסע בעבור התגמול, גילראיין כי להציל ולעזור זהו יעודה וטובולד מצטרף. מגיעים אל גלואין, מבינים ששני הגמדים – אוין ו ובאלין – יצאו דרך היער בשליחות אל ה הנשרים, לא הגיעו ליעדם ולא חזרו. הם היו צריכים להעביר ל מלך הנשרים הזמנה לפסטיבל בעיר האגם. גלוין לא מעוניין בעזרת החבורה המוזרה, ומגרש אותם [גלגולים מאוד גרועים].
לאחר חיפוש קצר מוצאים את השליח מארבור עצמו, ומקבלים ממנו מידע: מסלול ומטרת מסע הגמדים. שוכרים סירה ויוצאים למסע. בעצירה ליד מדרגת גיריון, בין שאר התושבים, מדברים עם מספר סיפורים זקן. לא אפשרי כמעט להבין מילה מדבריו, מלבד: גמדים, ביצות ארוכות, ושורה משיר (“If you go south in the marshes take heed: tread lightly and fear the gallowsweed…”).
בעצירה לילית מגיעים אלפים סיירים מהיער. מהם לא מקבלים מידע בכלל [הייתה להם סבלנות שלילית!], אלא רק טון מזלזל והתמרמרות על התפקיד המשעמם בשמירה.
בהמשך מוצאים את המחנה הנטוש של אוין ובאלין. במחנה מוצאים עקבות, ודבר מה נוסף: רגין מוצא את התיבה ששלח מלך הגמדים למלך הנשרים [כולם מגלגלים שחיתות בגלל האוצר: דניאל מגלגל את עינו של סואורון+1 – כמה מתאים לדמות!].
הולכים לישון. טובולד בשמירת הלילה מזהה אורות משונים על הנהר: אורות לא מוכרים שנחשבים לאורות נשמות המתים. האורות מתקבצים במקום מסוים, וגילראיין מבחינה בארנב שהתקרב ונשאב לאורות – נראה שממש הייתה יד שתפסה את הארנב ומשכה אותו פנימה. מן האורות קם טרול.
לאחר קרב לא קצר, הטרול מובס.

Comments

DiceWizard DiceWizard

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.