Tales From Wilderland

14.12.2015 - ריקאפ

עכבישים, עכבישים בכל מקום!

בחינה זריזה של האזור מגלה כי הקורים יוצרים תבנית ברורה שמובילים כנראה ועכבישים. רגין נכנס למגדל ורואה כי הוא בנוי בצורה מאוד נוחה לטיפוס. גילראיין מנסה לטפס אל הפקעת, וכמעט למעלה נתקעת בקורים בלי להצליח לחתוך את עצמה מהם. רגין עולה בגרם המדרגות המתפורר, אך בגשר הקורים בין המגדל לפקעת רעד צעדיו מעיר את העכבישים.
בקרבת הפקעת וגשר הקורים ישנם מספר עכבישים ישנים – שכבר לא ממש ישנים. גילראיין משחררת את עצמה מהקורים בעזרת החרב, ותוקעת בקרן בתקווה שטובולד ישמע ויגיע. טובולד שומע את הקרן, טובל את כלי הנשק במי הנהר (הרעילים) ויוצא בעקבות חבריו.
גילראיין מזהה שהעכבישים הם יחסית קטנים – בגודל הוביט בערך – ונזכרת שהם רוצים לתפוס את האויבים ולעטוף אותם בקורים כמה שיותר מהר. בנוסף, שהם ידועים בזינוק שלהם למרחקים גדולים.
עכביש אחד מתקרב אל רגין. בצעקת קרב “תמות, חרק!” רגין תוקף את העכביש עם הגרזן. העכביש לא שורד. הוא עכשיו נמצא ממש קרוב לפקעת, אך אז יוצאים מהחשכה עוד שני עכבישים.
טובולד מעשן בינתיים.
הקרב ממשיך. גיסמונד רץ לעבר פקעת הקורים, ומכסח עכביש בדרך. טובולד יורה בעכביש שלא כוסח מקשתו, והעכביש נופל מהחומה.
יוצאים שלושה עכבישים: מתוך החומה, על החומה ומתוך המגדל. עכביש אחד נפצע, אחד מת, ואז טובולד מנסה להצית את האזור מהמקטרת שלו ללא הצלחה. חצו של גיסמונד פוצע את השלישי. אחד העכבישים תופס את גילראיין, אבל היא משתחררת בבעיטה והורגת אותו בדרך.
יוצאים עוד ארבעה עכבישים: שניים על החומה, ושניים על הקרקע.
רגין שולף את הפקעת, ומוציא ממנו את באלדור. באלדור בהכרה, אך מבולבל ומותש. עוד שני עכבישים מתים מחצים שנורו משתי קשתות שונות.

Comments

DiceWizard IrenIgnatov

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.