Tales From Wilderland

ריקאפ - 09.11.2015

קרב, בריחה וחזרה לעיר האגם

הקרב מול המיוליפים מתחיל. טובולד מנסה להילחם עם מרק חם, אך המרק מסיים את דרכו על הרצפה.
במהלך הקרב, טובולד מעודד את הגמדים להצטרף לקרב. רגין מוצא דרך יציאה, וטוען שעלינו לברוח.
החבורה אכן בורחת, יוצאת ממרתף היין, ורגין נועל את הדלת בקסם.
יש שתי דרכים לצאת מהחורבות: לטפס דרך הארובה או לשחות דרך הבריכה. לבסוף, החבורה הצליחה לברוח מהארובה בעזרת חבל של הגמדים. לאחר שירה משותפת של שיר גמדי, יוצאים למסע חזרה.
המוטו החדש של רגין: “הוביט, שתוק”.
חוזרים לעיר האגם, עייפים אך חיים, מלאי עפר דרכים וענפי יער. פוגשים את גלואין, והוא מחבק את אוין ובאלין בשמחה רבה. מקבלים פרס נדיב על העזרה (בשווי חמש אוצר לכל דמות).
את שלב האחווה כל חברי הקבוצה מבלים במקום המפלט: עיר האגם.

Comments

DiceWizard IrenIgnatov

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.