Tales From Wilderland

ריקאפ - 02.11.2015

הצטרפות חבר, טבילה באגם ומציאת הגמדים

לאחר הקרב, מופיע לפתע גיזמונד – איש האגם-, ומספר שבדרכו חזרה ממסע ביעראופל שמטרתו הייתה לחקור את סגנון הבניה המופלא של האלפים ביעראופל. משוטטים ביער בעקבות הגמדים. רגין מוצא את העקבות ממש בקלות, ומוביל את החבורה (הצלחה מסחררת!). בנחל מוצאים סירת משוטים קטנה, שקועה במים. נראה שמשהו חתך אותה – טפרים או משהו כזה. הסירה נראית כשייכת לגמדים, אבל להם אין זכר. ממשיכים ורואים יותר ויותר עצמות במידת ריקבון שונה.
מגיעים לאגם קטן, ובאופק רואים הריסות של מה שנראה כמו כפר או מצודה. השורשים התלויים של העצים מנסים לתפוס את גילראיין – ומזכירים את מילות מספר הסיפורים הזקן.
כאשר מתקרבים להריסות, שני עורבים צוללים וגונבים לרגין תכשיטים מהזקן.
מלבד טובולד, כל החבורה מוקסמים מצליל פעמון מהדהד והולכים לכיוון המים העכורים של האגם לרגלי החורבות. טובולד מצליח להעיר את החבורה כאשר הם שקועים עד הברכיים. רגין מוצא את המשך העקבות בבריכה והולך אחריהן. אין עקבות היוצאות מהמים…
כל החבורה מלבד טובולד צוללים למים כדי לחפש בהם עקבות. טובולד יושב בין הצמחים על שפת האגם ומשכשך רגליים במים. בתחתית מוצאים דלת, קצת פתוחה. עוברים דרכה ונכנסים למצודה. טובולד מצטרף בדרך היבשה. מתחילים לחקור את המצודה, ומגיעים לחדר ענק עם ארובה.
בארובה מוצאים פעמון, ואת העגילים שנגנבו לרגין.
מהאולם הגדול הזה פונים לדלת הנראית דיי מפוארת ומקושטת – ואולי עם כתמי דם? על הדלת סימני טפרים. בצד השני של הדלת מוצאים מרתף יין, ומולנו עומד גמד (שפתח לנו את הדלת). זה אוין! אוין (בהיסטריה) ובאלין (רגוע יותר) תשושים ועייפים מימים של מחבוא מיצורים מפחידים מסתוריים – המיוליפים.
בכניסה למרתף אף אחד לא נעל. המיוליפים כבר בחדר – שניים עשר.
המשך יבוא…

Comments

DiceWizard DiceWizard

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.