Tales From Wilderland

מנסים להחליט מה עושים. רגין בודק את דף הדמות שלו ומחליט שזה לא הזמן לגירזון. גיזמונד רוצה להרוג גובלינים. מחליטים לבדוק את החלק הדרומי בינתיים. ניתן לגובלינים לחכות. רגין מחליט לגזרזן, אבל לגרזן בחוכמה. טובולד… טובולד רוצה לעבוד על הגובלינים שאנחנו גובלינים מחופשים. שוב. שני גובלינים מצאו אותנו. קרב! אה, לא, ההוביט בכל מנסה את הרעיון שלו ופאקינג מצליח. רגין הכניס גובלין למינוס חיים במכה. לגובלינים יש מעט חיים! יאדה יאדה יאדה ניצחנו. עוד גובלינים. יופי באמת. אף מנחה לא גלגל כל כך גרוע אי פעם, פעמיים 1 בק12, ככה שרגין יזכה לראות עוד יום. רגין שואג ורועם ומכה כם ידית הגרזן בקירות המערה. הגובלינים נבהלים ומאבדים נקודות שנאה! טובולד מסכן, גיזמונד מקשת ויאדה יאדה יאדה הגובלינים ברחו. אחרי ויכוח קצר הוחלט שאולי כדאי שנציל את ההוביט לפני שרגין יוצא לחפש עוצר במערה (“טוב, אני מוכן לקבל סדר עדיפויות כזה. לא מסכים איתו, אבל מוכן לקבל את זה. כעסקה”). טובולד מציע להלביש גופה גובלינית ולהשתמש בה כבובה להתחבא מאחוריה על ידי הפעלתה עם חוטים. המנחה מזכיר לו שהוא הוביט ולא רוצח סדרתי. עומר מקבל את זה. טובולד נכנס לחדר מלא גובלינים ואומר “שלום לכם אדוני המכובדים!”. ומוציא גנדלף בזמן שהוא מתחזה לגובלים שמתחזה להוביט. (אני פורש. להתראות. לא רוצה יותר לשחק בזה. הגובלינים רואים בו אחד משלהם (הקוראים ישפטו אם מדובר בדבר טוב). ההבוטים מביאים סעודה לגובלינים ולטובולד (נזכיר שהגובלינים חושבים שהוא גובלין שמתחזה להוביט). טובולד מלמד את הגובלינים נימוסיי שולחן, המנחה רוצה להתאבד, רגין וגיזמונד מתים מצחוק ואימה בפינה חשוכה והמשחק מתקדם נהדר. ממש ממש נהדר. שואלים את טובולד איך קוראים לו והוא עונה שבילבו. כמובן שהם לא מאמינים לו (!!). רגין וגיזמונד בוחרים לא להתערב בבידור הנהדר הזה.
גובלין: “אני הגובלין הגדול מכולם”
טובולד: “אבל איך קוראים לך בארץ ההוביטים”
רגין: מת מצחוק

רגין מחליט למשוך את תשומת הלב של טובולד כדי שיתחיל למהר. הוא שורף תקווה כדי לפגוע עם פאקינג חתיכת חצץ. יופי. זה עבד. טובולד הבין שהוא צריך למהר ומזמין את הגובלין לקרב אכילה. יופי עומר. לזה התכוונתי. כמובן פרצוף יד.

טובולד נזכר שהוא הרעיל את המרק. יופי

Comments

DiceWizard denzo980

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.