Tales From Wilderland

ריקאפ - 30.11.2015

משימת שמירה, אלפים סנובים וסוחר שהפך לסנילי

עבר כשבוע מאז החזרה לעיר האגם. בליווי שיירות מחוץ לעיר, כמשימת שמירה, פוגשים ילד שרץ בדמעות ומבקש עזרה. נכנסים בעקבותיו ליער. מגיעים לאיש זקן צמוד בגבו לעץ ומוקף בשלושה שומרים חמושים.
מאיימים על אותם “שומרים”, ומבריחים אותם. לאיש קוראים באלדור, והילד הוא בנו בלגו, והם במסע אל מעבר ליער. נראה שהשומרים שהגנו על השיירה לא הכי מוצלחים. הוא מציע לחבורה עבודה בשמירה על השיירה. הוא בדרכו אל שער-היער.
מתחילים את המסע, עוברים מספר ימים ברפסודות, הכל שקט ורגוע. נראה שהאלפים מכירים ומכבדים מאוד את באלדור. היער נהיה סבוך יותר ויותר, אבל ירוק יותר ובהיר יותר מהיער שהחבורה הייתה בו – ממלכתו של מלך האלפים.
מתארחים אצל האלפים. תחילה הם רוצים לתת לחבורה ללון במרתפים. הניסיונות לשכנע עולים בתוהו.
לאחר יומיים האלפים מלווים את באלדור ושומריו ליציאה שונה מזו שנכנסנו דרכה, מערבה. מכאן השביל נעשה מסוכן יותר, ולינדור, ראש המשמר האלפי, נותן לחבורה אזהרה אחת בלבד – לא לעזוב את השביל!
האלפים מורידים אותנו לנהר, ומוסיפים אזהרה אחרונה: לא לשתות מים ביער.
חונים במקום פסטורלי, ירוק ויפה. בלילה באלדור מתעורר מסיוט ושותה ממי הנחל ליד – נראה שהוא מאבד את הזיכרון עד השנה בה נשרפת עיר האגם. הוא בורח ליער. לאחר מרדף של מספר שעות, עקבותיו פשוט נעלמים. רגין מוצא מעט סימני גרירה על האדמה ושאריות קורי עכבישים באזור. גילראיין מסיקה שבאלדור מעד לתוך רשת קורי עכביש וגרר אותם איתו, כנראה שהסתבך ברשת ונגרר משם. גיסמונד מבין שמדובר בעכבישים ממש גדולים ולא נחמדים – עכבישי יעראופל. מסוג העכבישים שהקורים שלהם מרדימים אותך לנצח, והרעל שלהם גורם לך להקיא עד מוות…
הולכים בהמשך העקבות ומגיעים לאזור פתוח יותר, בו רואים בניין במרכז מעין קרחת יער. לבניין מגדל מרכזי – נראה כחלק ממצודה עתיקה, גרם מדרגות מתפורר, פינת בניין ישן… הכל מכוסה בטחב, צמחים וקורי עכביש. בקצה הבניין תלויה פקעת קורים שנראית דומה ביותר לבאלדור.

Comments

DiceWizard IrenIgnatov

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.