Tales From Wilderland

ריקאפ - 04.01.2016

הזיות, צמח תוקף והיציאה מהיער

ככל שהחבורה המשיכה קדימה, היער נהיה חשוך וסבוך יותר, ותחושת חלחלה נוראית הלכה והתחזקה.
גיסמונד מרגיש עייפות מאוד כבדה ומאבד את הרצון להמשיך ללכת…
בלגו מתיישב ומאבד את רוחו. רגין מנסה להניע אותו קדימה בעוד שגילראיין וטובולד מנסים לעודד את רוחו. למרות כל הנסיונות, בלגו רץ בעוד גילראיין ורגין רצים אחריו. רגין ממלמל משהו על זקנו של ת’ורין ומקלל את החברה בה הוא נמצא.
החברים עוצרים ליד באר שלידה הם כופתים את בלגו. בזמן שזה קורה, גיסמונד ניגש אל הבאר ומתחיל לחקור אותה, נמשך אליה. לפתע יוצאות זרועות רבות מן הבאר בבת אחת, ומתחילות לתקוף. רגין כורת את הענף שגיסמונד המהופנט נמצא עליו, שנופל לאדמה וככל הנראה מתחיל לקבל חזרה את שפיותו אחרי מכה חזקה בראש.
טובולד זורק את המקטרת שלו ומעלה את היצור באש. זרוע של היצור נופלת לאדמה המכוסה בעלים מתים. טובולד לוקח חתיכה קטנה של זרוע, שמריחה כמו ריח של רשע וזיעה.
היצור, בעזרת זרועותיו הארוכות מצליף בהם על גיסמונד, רגין וגילראיין, שעפים אחורה על גבם. רגין וגילראיין קמים ומורידים יחדיו זרוע אחר זרוע, ורגין פוצע את התפלץ מהבאר אנושות ומוריד לו שלוש זרועות במכה אחת. טובולד משלח, באופן פואטי לחלוטין, חץ שהובער מגופתה השרופה של הזרוע של התפלץ אל גוף התפלץ עצמו. הבאר עולה באש, והתפלץ מתחיל את מסעו הארוך אל הארצות שמעבר למסך החיים.
עד שמסתיים הקרב, בלגור הקשור כבר נרדם על העגלה. המסע ביער ממשיך בלא מכשולים, וחבורתנו יוצאת סוף סוף ממירקווד דרך שער היער.
הסוחר משלם על השמירה, ובכך הסתיימה לה עוד הרפתקה…

Comments

DiceWizard IrenIgnatov

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.